Martinus Polonus (Oppaviensis or Strepus) (-1278), Chronicon Pontificum et Imperatorum.
  • Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, X 188 [3628] (15th century).
    • Codicological description: J. Soszynski, Kronika Marcina Polaka i jej sredniowieczna tradycja rekopismienna w Polsce, Warsaw, 1995, 100-102.