Chronica Poloniae Maioris (Kronika wielkopolskia)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3002 III (15th century (first half)).
    • f. 267r-316r