Annales Sanctae Crucis [Polonici] (Rocznik swietokrzyski)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 12527 II (15th century (second half)).
    • f. 239-247 Annales Sancti Crucis