Dopelnienie Szamotulskie (Supplement of Szamotuly)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 8006 III (1469-1471).
    • p. 260-279.