Rocznik malopolski Szamotulskiego
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 8006 III (1461-1471).
    • p. 70-92 (years: 899-1325), 247-260 (years: 1330-1340).