Chronica Versificata de Regibus Poloniae (Kroniczka rymowana o krolach polskich)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3003 I (15th/16th Century).
    • p. 151