Annales Poloniae Minoris (Rocznik malopolski)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3003 I (15th/16th Century).
    • p. 96-126 (Kuropatnicki's Version).