Exordium Odrinis Cruciferorum
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3002 III (1430-1440).
    • f. 356r (fragments: 1226, 1234; copied by Jan Dabrowka).