Notae Gneznenses (Spominki gnieznienskie)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3002 III (1430-1440).
    • f. 351r-351v; fragment (1384-1392)