Dzirswe Chronicon (Kronika Dzierzwy)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 8006 III (1469-1471).
    • The Codex of Piotr Szamotulski (Kodeks Piotra Szamotulskiego) or the Heilsberg Codex (Kodeks heilsberski); p. 1-46, 47-70, 95-118.