Dzirswe Chronicon (Kronika Dzierzwy)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3003 I (15/16th Century).
    • Kuropatnicki Codex (Kodeks Kuropatnickiego); p. 19-96.