Dzirswe Chronicon (Kronika Dzierzwy)
  • Lublin, Biblioteka im. H. Lopacinskiego, 470
    • f. 1-31