Dzirswe Chronicon (Kronika Dzierzwy)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3012 III (1430-1440).
    • f. 2r-27r