Ioannes de Czarnkow (Jan z Czarnkowa), Chronica
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3001 III (mid. 15th Century).
    • p. 122-242