Chronica Plocensis
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, BOZ 54 (1454).
    • f. 463r-464v