Spominki o Laskich
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, BOZ 28 (14-15th Century).
    • f. 96v-97r